Saavutettavuus
Saavutettavuus, Kokko-Kokki Oy vuodesta 1989
Etusivu   |  Saavutettavuus   |  Ohjeita   |  Yritys   |  Palaute   |  Sivukartta  

Ryhdy saavutettavuustestaajaksi

Saavutettavuustestaajaksi

Julkishallinnon sivustojen ja erilaisten sähköisten palvelujen saavutettavuudessa on parantamisen varaa. Lähitulevaisuudessa astuu voimaan EU:n saavutettavuusdirektiivi, jolla on suoraa vaikutusta moniin toimijoihin. Saavutettavuus on vahvasti esillä myös kesäkuussa 2016 Suomessa voimaan tulleessa YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa.

Saavutettavuustestaajaksi kuka vain?

Saavutettavuustestaajaksi ei voi valmistua mistään virallisesta koulutusohjelmasta. Siihen ei myöskään ole mitään sertifikaattia eikä erityisiä kriteerejä. Käytännössä kuka tahansa voi sanoa olevansa saavutettavuustestaaja. Testauksia tehdään erilaisilla taustoilla, erilaisilla ruudunlukuohjelmilla ja erilaisella osaamisella. Saavutettavuustestaus voi olla hyvä lisätulo ict-alan yrittäjälle, sillä testauksille on kasvavaa tarvetta.

Monet saavutettavuustestauksen osa-alueet ovat sellaisia, että myös näkevä ihminen voi ne tehdä. Toisaalta ruudunlukuohjelmien versiot muuttuvat, sivustojen toteutustavat muuttuvat ja tekniikka uudistuu ja muuttuu nopeasti. Tämän vuoksi on tärkeää, että testausta katsotaan heikkonäköisten ja ruudunlukuohjelmaa käyttävien sokeiden näkökulmasta ja juuri niillä apuvälineohjelmistoilla, joita nämä käyttäjät käyttävät.

Saavutettavuustestauksen tilaajan osa ei ole helppo. Hänen on tiedettävä, mitä ostaa, millä hinnalla ostaa ja millaista laatua tulee saamaan. Asiantuntijayritysten palveluissa ja laadussa voi olla suuriakin eroja.

Putoavatko suomalaiset ohjelmistoyritykset kelkasta?

Jos ohjelmistoyritys ei pysty tuottamaan saavutettavia palveluja, se voi pudota nopeasti kelkasta. Käytännössä osalla on edessä kaksi vaihtoehtoa: tarjota saavutettava järjestelmä tai menettää asiakas. Ne ohjelmistoyritykset, jotka ottavat saavutettavuuden vakavasti nyt, ovat muutaman vuoden kuluttua hyvin varteenotettavia vaihtoehtoja järjestelmien hankinnoissa. Tästä ei tule edes lisäkustannuksia eikä muutaman vuoden kuluttua tarvita huomattavia muutoksia ohjelmistoyritysten tuottamiin järjestelmiin.

Koskeeko vain julkishallintoa

Yksityisten toimijoiden on helppo ajatella, ettei tämä koske meitä. Tähän ei kannata jäädä, vaan on hyvä miettiä, ottaisiko kuitenkin saavutettavuuden vakavasti. Monesti kyse on pienistä ja yksinkertaisista asioista, joilla taataan sivuston tai palvelun käytön helppous ja samalla saavutettavuus. Olisiko tästä kuitenkin enemmän hyötyä kuin haittaa? Negatiivinen palaute esim. yrityksen palvelusta on paljon tuhoisampaa kuin saavutettavuuteen panostaminen.

Esimerkiksi tekstin ja taustan värin kontrasti, otsikoiden nimeäminen ja oikeiden otsikkotagien käyttö, linkkien nimeäminen ja kuvien alt tekstien tekeminen ovat pieniä asioita. Osa näistä vaikuttaa myös hakukonenäkyvyyteen.

Tarvitaanko Koulutusohjelma testaajaksi haluaville?

Yksi tapa lisätä saavutettavuusosaamista olisi järjestää koulutuspäiviä tai pidempikestoinen kurssi, jossa käydään läpi saavutettavuusasioita. Koska sivustot ja palvelut ovat erilaisia, tässä olisi käytävä läpi myös useampia vaihtoehtoja.

Linkkejä

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (pdf)

www.ykliitto.fi/

EU:n direktiivi julkisen sektorin elinten verkkosivustojen saavutettavuudesta

http://eur-lex.europa.eu/

Verkkosisällön saavutettavuusohjeet (WCAG) 2.0

www.w3.org/Translations/WCAG20-fi/

Testaa tekstin ja taustan väri

www.saavutettavuus.fi/kontrasti.php

Testausohjeet verkkosivun tekijälle

www.saavutettavuus.fi/testaus.php

Saavutettavuutta vuodesta 2003 lähtien

Kokko-Kokki Oy
Rapakivenkuja 1 C 45, 00710 Helsinki
Gsm 040 5594 739 | email: saavutettavuus[at]omat.fi

Päivitetty 30.03.2017 Webmaster