Saavutettavuus
Saavutettavuus, Kokko-Kokki Oy vuodesta 1989
Etusivu   |  Saavutettavuus   |  Ohjeita   |  Yritys   |  Palaute   |  Sivukartta  

Saavutettavuustestauksen tilaus

Pistekirjoituksen lukeminen

Millainen saavutettavuustestaus?

Nopeasti ajateltuna uusin WCAG 2.1 ohjeidenmukainen saavutettavuustestaus olisi paras ratkaisu, mutta onko asia lopulta aina niin. On hyvä miettiä, mitkä ovat saavutettavuustestaukselle asetetut tavoitteet. Tarvittavan testauksen voi valita tavoitteiden mukaan, jolloin siitä saa toimivan ja tarkoituksenmukaisen työkalun verkkopalvelujen kehittämiseen ja parantamiseen.

Saavutettavuustestauksen tarkoituksena on selvittää sivustolla olevat mahdolliset saavutettavuuspuutteet. Harvat sivustot täyttävät kaikkia WCAG 2.x mukaisen AA luokituksen ehtoja. Sivuston tulee täyttää kriittiset kohdat ja pyrkiä täyttämään kaikki saavutettavuusdirektiivin määrittelemät ehdot.

Saavutettavuusdirektiivi tulee syyskuussa Kaikkien julkishallinnon sivujen tulee olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.9.2020. Samoin videoiden ja äänilähetysten, jotka tehdään 23.9.2020 jälkeen, tulee olla saavutettavia (Tekstitys ym.).

Usein sivuston koolla ei ole merkitystä saavutettavuustestauksessa. Saavutettavuustestaaja tekee yleissilmäyksen jälkeen tarkemman tarkastelun muutamien sivujen pohjalta. Käytettävään aikaan vaikuttaa huomattavasti enemmän se, millainen saavutettavuustestaus tehdään.

Saavutettavuustestauksen tarkoituksena on laatia objektiivinen raportti sivustosta ja siihen liittyvistä erityiskysymyksistä.

Lähes kuka vain voi testata

Saavutettavuustestauksen voi tehdä lähes kuka tahansa. Lopulta kyse ei ole mutkikkaasta asiasta eikä rakettitieteestä. Hyviä ohjeita on luettavissa eri verkkosivuilla. Haastetta tuo se, että eri apuvälineet ja niiden eri versiot voivat toimia eri tavalla eri ympäristöissä. Lisäksi on oltava tietoa apuvälineiden toiminnasta ja siitä, millä tavoin niiden avulla verkkopalveluja ym. Käytetään. Samoin on hyvä olla perustiedot WCAG 2.1 -ohjeistuksesta ja saavutettavuusdirektiivistä. Direktiivin mukaisen saavutettavuusselosteen teossa on toimittava harkiten ja tunnettava em. Asiat.

Osan saavutettavuustestauksesta voi tehdä erilaisilla ohjelmilla. Ne eivät kuitenkaan kata kaikkea, ja niiden tuloksiin tulee muutenkin osittain suhtautua kriittisesti.

Erilaisia saavutettavuustestauksia

Esitestaus

Ota saavutettavuustestaus mukaan alusta lähtien. Esitestauksessa sivustoa tarkastellaan ensimmäisen HTML-version perusteella, ja sen pohjalta annetaan lyhyt lausunto. Näin osa mahdollisista ongelmista voidaan poistaa jo ennen sivuston rakentamista. Tämä voi säästää aikaa ja kustannuksia, koska valmiiseen sivustoon tehtävät muutostyöt jäänevät vähäisemmiksi.
1 tunti, jossa saadusta sivuversiosta lyhyt raportti perusongelmista

Saavutettavuustestaus

Testausta tehtäessä otetaan huomioon: Sivujen saavutettavuus, käytettävyys ja toimivuus mm. ruudunlukuohjelmalla, navigaation toimivuus, sivupohjan rakenne ja tiedonhankinta sivuilta. Testauksen rajaamisesta huolimatta sen avulla saadaan todenmukainen kokonaiskuva sivustosta ja siinä mahdollisesti olevista ongelmista.

Testaus kattaa tilaajan tarpeet, jos ei ole tarvetta luokitukseen perustuvalle testaukselle. Koska saavutettavuustestauksessa ei käydä eri kriteerejä A luokituksen mukaisesti, tämä testaus on kevein. Se sopii tilanteisiin, joissa halutaan varmistaa saavutettavuus sivuston kaikilta osa-alueilta tai saavutettavuusselostetta varten tarvitaan tiedot sivuston saavutettavuudesta. Jos sivustolla on ongelmia, haettaessa rahoitusta uudistukseen, testausraportti on hyvä perustelu.
5+4 tuntia, joista 5 tuntia testaukseen ja 4 tuntia raportin kirjoittamiseen

WCAG 2.0 luokiteltu tasotestaus

Testaus tehdään Verkkosisällön saavutettavuusohjeet (WCAG 2.0) ohjeistuksen mukaan. testausta tehtäessä otetaan huomioon: Sivujen saavutettavuus ja toimivuus WCAG 2.0 (A, AA ja AAA) luokitusten mukaisesti. Testauksen avulla saadaan todenmukainen kokonaiskuva sivustosta ja siinä mahdollisesti olevista ongelmista.

Testaus kattaa WCAG 2.0 luokitellun tasotestauksen. Testaus antaa hyvän kuvan sivustosta ja kuten WCAG 2.1 ohjeistuksessa sanotaan WCAG 2.1 -ohjeiden julkaiseminen ei korvaa WCAG 2.0 -ohjeita tai tee niistä vanhentuneita.
6 + 5 tuntia, jolloin 6 tuntia testaukseen ja 5 tuntia raportin kirjoittamiseen

WCAG 2.1 luokiteltu tasotestaus

Testaus on laajempi ja uudempi kuin WCAG 2.0, joten se vastaa paremmin nykypäivän tarpeita. Siinä on otettu huomioon mm. eri näyttölaitteiden käyttö. Erilaiset vammat ja rajoitteet on huomioitu paremmin. Tämä testaus on jo kattavuudenkin takia suositeltavin.
7 + 6 tuntia, jolloin 7 tuntia testaukseen ja 6 tuntia raportin kirjoittamiseen

Saavutettavuusseloste

Saavutettavuusselosteessa tuodaan esille sivuston saavutettavuuden tila. Jotta saavutettavuusselosteen voi tehdä, on sivusto testattava. Seloste kertoo sivuston käyttäjälle, mitä ongelmia sivustossa on ja miten tarvittaessa voi toimia.
1 tunti saavutettavuusselosteen tuottaminen

Kokko-Kokki oy tarjoaa testauksia
vuonna 2021 hintaan 47 a/tunti + alv

Saavutettavuuden hyödyt

Kun sivusto suunnitellaan alusta alkaen saavutettavaksi, sen käyttö on mahdollista kaikille käyttäjille. Saavutettavuudessa on seikkoja, jotka parantavat myös esim. hakukonenäkyvyyttä. Lisäksi selkeys ja helppokäyttöisyys tuovat kävijän sivustolle toisenkin kerran. Saavutettavuuden huomioon ottaminen sivustojen suunnittelussa ei vaadi paljon, mutta hyödyttää pitkään.

Seuraava versio?

Uusin WCAG 2.1 saavutettavuusohjeistus tulee myös vanhentumaan. Kuten sen ohjeistuksessa sanotaan:
Saavutettavuusohjetyöryhmä kehittää WCAG 2.1:n kanssa samanaikaisesti toista huomattavaa päivitystä saavutettavuusohjeisiin. Tämän työn tuloksena on saavutettavuusohjeiden rakenteen merkittävä muutos. Työryhmä saattaa kehittää myös muita väliversiota lyhyellä aikavälillä, kuten WCAG 2.2:n, joka tarjoaa lisätukea ennen kuin saavutettavuusohjeiden pääversio valmistuu.

tämä artikkeli kaikkine lisäosineen on luettavissa www.saavutettavuus.fi/tilaa.php

Vanhin saavutettavuustestaaja

Kokko-Kokki Oy on tehnyt suomessa verkkosivustojen saavutettavuustestauksia jo vuodesta 2003. Yritys on vanhin Suomessa saavutettavuusasioita tehnyt yritys.

Ota yhteyttä saavutettavuus[at]omat.fi

Saavutettavuutta vuodesta 2003 lähtien

Kokko-Kokki Oy
Rapakivenkuja 1 C 45, 00710 Helsinki
Gsm 040 5594 739 | email: saavutettavuus[at]omat.fi

Päivitetty 2.09.2020 Webmaster