Saavutettavuus
Saavutettavuus, Kokko-Kokki Oy vuodesta 1989
Etusivu   |  Saavutettavuus   |  Ohjeita   |  Yritys   |  Palaute   |  Sivukartta  

Internet Explorer ja näppäimistön käyttö

tietotyölainen

Tietokoneen kanssa asioita voi tehdä monella eri tavalla. Esimerkiksi hiiren sijasta voi käyttää näppäinkomentoja, jotka ovat välillä nopeampi tapa kuin hiirellä klikkailu.

WWW-sivujen lukemiseen ja navigointiin

Suosikit

Osoiterivi

Muokkaustoiminnot

WWW-sivujen lukemiseen ja navigointiin

F1 näyttää Internet Explorerin ohjetekstin tai dialogissa tilannekohtaisen opasteen.
F11 muuttaa selainikkunan koko näytön tai normaalinäytön kokoiseksi.
Control + N avaa uuden selainikkunan.
Control + W sulkee aktiivisen ikkunan.
Home siirtää kohdistimen dokumentin alkuun.
End siirtää kohdistimen dokumentin loppuun.
Alt + Homeyhdistelmällä siirrytään käyttäjän määrittämälle aloitussivulle.
Nuoli ylös- ja nuoli alas -näppäimillä vieritetään tekstiä kohti dokumentin alkua tai loppua.
Page Up ja Page Down vierittävät tekstiä kohti dokumentin alkua tai loppua.
Tab siirtää kohdistinta eteenpäin seuraavan linkin kohdalle.
Shit + Tab siirtää kohdistinta taaksepäin edellisen linkin kohdalle.
Enterlataa sivun tai tiedoston, johon valittuna oleva linkki osoittaa.
Esc keskeyttää sivun lataamisen.
Control + O tai Control + L siirry uuteen osoitteeseen.
Control + S tallentaa nykyisen sivun.
Control + P tulostaa aktiivisen sivun tai kehyksen.
Control + E Etsi (MSN:n hakukone).
Control + F etsi sivulta.
Control + I avaa Suosikit-ikkunan.
Conrol + H avaa Sivuhistoria-ikkunan.
Alt + nuoli oikealle avaa seuraavan sivun, mikäli on käytetty "siirry edelliselle sivulle" -toimintoa.
Alt + nuoli vasemmalle tai Backspace siirry edelliselle sivulle.
Shift + F10 avaa pikanäppäinvalikon.
Control + Tab tai F6 siirry eteenpäin kehysten välillä.
Shift + Control + Tab siirry taaksepäin kehysten välillä.
F5 tai Control + R lataa sivun uudelleen vain, mikäli verkossa ja kiintolevyllä olevan WWW-sivun aikaleimat ovat erilaiset, esim. Internet-versio on uudempi kuin paikallinen tiedosto.
Control + F5 lataa sivun uudelleen, vaikka Internet-version ja paikallisen tiedoston aikaleimat ovat samat.
Alt + E aktivoi osoiterivin.

Osoiterivi


Alt + D valitsee tekstin osoiteriviltä.
F4 näyttä osoitehistorian.
Control + nuoli vasemmalle siirtää kohdistimen vasemmalle seuraavaan loogiseen päätekohtaan (esim. . tai /).
Control + nuoli oikealle siirtää kohdistimen oikealle seuraavaan loogiseen pätekohtaan (esim. . ati /).
Control + enter lisää "www."-etuliitteen osoiteriville kirjoitetun tekstin alkuun ja ".com"-jälkiliitteen osoiteriville kirjoitetun tekstin loppuun.
Nuoli ylös -näppäimellä siirrytään eteenpäin listassa, joka sisältää osoitteiden automaattiseen täydentämiseen käytettäviä tietoja.
Nuoli alas -näppäimellä siirrytään taaksepäin listassa, joka sisältää osoitteiden automaattiseen täydentämiseen käytettäviä tietoja.

Suosikit


Control + D lisää sivun suosikkeihin.
Control + B avaa Järjestä suosikit -dialogin.
Alt + nuoli ylös siirtää valittuna olevaa kohtaa ylöspäin Suosikit-listassa, kun ollaan Järjestä suosikit -dialogissa.
Alt + nuoli alas siirtää valittuna olevaa kohtaa alaspäin Suosikit-listassa, kun ollaan Järjestä suosikit -dialogissa.

Muokkaustoiminnot


Control + X poistaa valitut kohdat ja siirtää ne leikepöydälle.
Control + C kopioi valittun kohdan leikepöydälle.
Control + V siirtää leikepöydän sisällön valittuun kohtaan.
Control + A merkitsee koko WWW-sivun sisällön valituksi.

Saavutettavuutta vuodesta 2003 lähtien

Kokko-Kokki Oy
Rapakivenkuja 1 C 45, 00710 Helsinki
Gsm 040 5594 739 | email: saavutettavuus[at]omat.fi

Päivitetty 10.10.2014 Webmaster