Saavutettavuus
Saavutettavuus, Kokko-Kokki Oy vuodesta 1989
Etusivu   |  Saavutettavuus   |  Ohjeita   |  Yritys   |  Palaute   |  Sivukartta  

Saavutettavuustestaus ja -konsultointi

Näkövammainen Liikennevalossa

Kokko-Kokki Oy tarjoaa vuodesta 2003 lähtien verkkopalvelujen saavutettavuustestausta ja -konsultointia.

Tarjoamme erityisesti näkövammaisten testaajien, sekä erilaisten apuvälineohjelmistojen avulla tehdyn testauksen. Tämä eroaa muulla tavoin tehdyistä testauksista siten, että testaajamme ymmärtävät, miten sivustoa tai palvelua voidaan käyttää apuvälineohjelmistoilla.

Testauksen tarkoituksena on laatia objektiivinen raportti toimeksiannetusta sivustosta ja siihen liittyvistä erityiskysymyksistä.

Testauksen antamat konkreettiset hyödyt:

* Sivuston luettavuuden paraneminen kaikille käyttäjille.

* Testaus ja sen tulosten kirjallinen raportti antaa erilaisia vaihtoehtoja sivuston saavutettavuuden parantamiseksi. Raportti sisältää huomiot havaituista ongelmista ja kehitysehdotuksia esteettömyyden parantamiseksi.

Kun testaus otetaan mukaan jo kehitysvaiheessa oleviin hankkeisiin, kustannukset jäävät pienemmiksi eikä valmiiseen sivustoon tarvitse tehdä niin suuria muutoksia kuin vasta valmista sivustoa testattaessa.

Esteettömyystestaus on pientä asioiden huomioonottamista ja sivuston tai palvelun toteuttamista sen käyttöä parantavalla tavalla.

Testauksen tasot ja ajat

Oheisesta taulukosta voit katsoa, millaista testausta tarvitset, ja hinnastosta saat laskettua sen kustannukset.

Esitestaus

Ota esteettömyystestaus mukaan alusta lähtien. Esitestauksessa sivustoa tarkastellaan ensimmäisen HTML-version perusteella, ja sen pohjalta annetaan lyhyt lausunto. Näin osa mahdollisista ongelmista voidaan poistaa jo ennen sivuston rakentamista. Tämä voi säästää aikaa ja kustannuksia, koska valmiiseen sivustoon tehtävät muutostyöt jäänevät vähäisemmiksi.

1 tunti, jossa saadusta sivuversiosta lyhyt raportti perusongelmista

Esteettömyystestaus

Testausta tehtäessä otetaan huomioon:

Sivujen esteettömyys, käytettävyys ja toimivuus mm. ruudunlukuohjelmalla, navigaation toimivuus, sivupohjan rakenne ja tiedonhankinta sivuilta. Testauksen rajaamisesta huolimatta sen avulla saadaan todenmukainen kokonaiskuva sivustosta ja siinä mahdollisesti olevista ongelmista.

Testaus kattaa tilaajan tarpeet, kun ei ole tarvetta luokitukseen perustuvalle testaukselle.

5+4 tuntia, joista 5 tuntia testaukseen ja 4 tuntia raportin kirjoittamiseen

W3C 2.0 luokiteltu tasotestaus

Testaus tehdään W3C Verkkosisällön saavutettavuusohjeet 2.0 –ohjeistuksen mukaan. testausta tehtäessä otetaan huomioon:

Sivujen esteettömyys ja toimivuus mm. ruudunlukuohjelmalla, navigaation toimivuus, sivupohjan rakenne ja tiedonhankinta sivuilta. Testauksen rajaamisesta huolimatta sen avulla saadaan todenmukainen kokonaiskuva sivustosta ja siinä mahdollisesti olevista ongelmista.

Testaus kattaa W3C 2.0 luokitellun tasotestauksen

6 + 5 tuntia, jolloin 6 tuntia testaukseen ja 5 tuntia raportin kirjoittamiseen

Laaja testaus

Laaja testaus kattaa W3C 2.0 luokitellun tasotestauksen lisäksi testauksen apuvälineohjelmistojen eri versioilla. Testauksessa otetaan huomioon myös vanhempia apuvälineversioita ja selaimia sekä niiden tarpeiden pohjalta esiin nousevia ongelmia. Tämä on hyödyllistä mm. silloin, kun sivusto tai palvelu on suunnattu erityisesti näkövammaisille käyttäjille.

10 + 8 tuntia, jolloin 10 tuntia testaukseen ja 8 tuntia raportin kirjoittamiseen

Suositeltavaa on valita esitestaus ja omien tarpeidesi mukainen testaus.

Kokko-Kokki oy tarjoaa testauksia

vuonna 2014 hintaan 45 €/tunti + alv 24 %.

Kokko-Kokki Oy on tehnyt www-sivustojen esteettömyys- ja saavutettavuustestauksia vuodesta 2003. Se on mm. Näkövammaisten Keskusliiton hyväksymä asiantuntija.

Kun sivuston suunnittelussa otetaan huomioon esteettömyys, saavutettavuus ja käytettävyys, samalla otetaan huomioon myös moni yhteensopivuusseikka. Tämä takaa, että sivusto rakennetaan yhteensopivaksi nykyisten ja tulevien teknisten mahdollisuuksien kanssa.

Esteettömyys, käytettävyys, saavutettavuus ja hakukoneoptimointi ovat monilta osin samaa asiaa. Esteettömyystestauksen tuloksia voidaan käyttää sivustojen helppokäyttöisyyden lisäämiseen (käytettävyys) ja sivustojen hakukonenäkyvyyden parantamiseen (hakukoneoptimointi).

Tilaa saavutettavuustestaus

Saavutettavuutta vuodesta 2003 lähtien

Kokko-Kokki Oy
Rapakivenkuja 1 C 45, 00710 Helsinki
Gsm 040 5594 739 | email: saavutettavuus[at]omat.fi

Päivitetty 28.04.2020 Webmaster