Kokko-Kokki Oy 1989-2009

Kokko-Kokki Oy

Kokko-Kokki Oy perustettiin 1.11.1989. Aluksi yrityksen toimialana olivat ohjelma- ja pitopalvelut. Atk-alan palveluihin Kokko-Kokki Oy keskittyi 1990-luvun loppupuolelta alkaen.

Nykyisin Kokko-Kokki Oy tarjoaa mm. www-sivustojen tuottamis- ja ylläpitopalveluja sekä atk-ylläpitoa. Yrityksen asiakkaat ovat pääasiassa yrityksiä ja yhteisöjä.

Www-sivujen ja sähköisten palvelujen tulee olla tasa-arvoisesti kaikkien käytettävissä.

Kokko-Kokki Oy:n tarjoamat atk-palvelut voidaan mukauttaa yrityksen tarpeisiin, jolloin yritys voi keskittyä ydintoimintoihinsa atk-asioiden sijaan.

Työharjoittelijat

Kokko-Kokki OY:ssa on ollut työharjoittelussa vammaisia opiskelijoita vuodesta 1999 lähtien. Lähinnä työharjoittelijat ovat olleet näkövammaisia. Keskuspuiston ammattiopiston Arlan toimipisteen (silloin Arlainstituutti). Arlan Top club -toiminta alkoi vuonna 2007. Kokko-Kokki Oy on ollut mukana Top clubissa alusta lähtien. Yritys on halunnut siten tarjota työharjoittelupaikkaa Arlan näkövammaisille atk-alan opiskelijoille.

Yrityksen tarjoamia palveluja ovat mm.

  • Www-sivujen tuottaminen ja ylläpito
  • Atk-ylläpito
  • Www-sivujen esteettömyyskartoitukset

Hannatar-julkaisujärjestelmä

Historia

Vuonna 2003 Suomi-seurassa alettiin tehdä Ulkosuomalaisparlamentin www.usp.fi -sivustoa. Sivuston käyttäjiä asuu ympäri maailmaa. Tämän vuoksi sivuston määrittelyssä oli otettava huomioon kaksi tärkeää asiaa.

1. Monikielisyys. Aluksi kielinä olivat suomi, ruotsi ja englanti. Nykyisin mukana ovat myös saksa ja ranska, jonka lisäksi järjestelmässä on valmius venäjän kielelle.

2. Sivustoa tuli voida käyttää millä tahansa selaimella missä päin maailmaa tahansa. Sivusto oli siis ajateltava kaikkien käytettäväksi. Tämä oli alku Hannatar-julkaisujärjestelmälle.

Hanntar

Hannatar-julkaisujärjestelmän logo

Hannatar on internetissä toimiva monikanavainen julkaisujärjestelmä, joka mahdollistaa sivustojen ylläpidon ilman erityistä teknistä osaamista.

Sivustosta on mahdollista suunnitella graafinen makupala, jossa sivuston tilaajan omat tarpeet ovat keskeisessä roolissa. Graafisuudesta huolimatta sivustojen tulisi olla kaikkien saavutettavissa. Tämä on mahdollista, sillä graafisuus ei sulje pois esteettömyyttä ja käytettävyyttä.

Hannattaressa on mahdollisuus monikielisyyteen sekä intranet- ja extranet-järjestelmään.

Hannatar soveltuu myös erilaisten suojattujen sivustojen hallintaan.

Hannatar-ympäristö voidaan jakaa useaan osioon, joiden tietosisällöt ovat täysin itsenäiset.

Hannatar on esteetön ja sen suunnittelussa on huomioitu mm. hakukoneoptimoinnin tarpeet.

Hannatar-järjestelmän esteettömyys tuo mukanaan myös mahdollisuuden tuottaa mobiilikäyttäjän tarvitsema käyttöliittymä.

Atk-ylläpito

Järjestelmän ylläpito, käytettävyys ja jatkuva palvelu
Miten ylläpitää alati muuttuvaa IT-ympäristöä?

Pienet yritykset tai yhdistykset ovat monesti ulkoistaneet atk-asiansa tai kirjanpitonsa. Ulkoistaminen on hyvä vaihtoehto, sillä esim. atk-ala vaatii erityisosaamista, jota pienestä yrityksestä tai yhdistyksestä ei välttämättä löydy. Lisäksi atk-paleluja tarjoava yritys antaa laajemman näkökulman ja tuo uuden mahdollisuuksien resurssien parempaan käyttöön.

  • Järjestelmän ylläpito
  • Järjestelmän käytettävyydestä vastaaminen
  • Laadukas asiakaspalvelu

WWW-sivustojen saavutettavuustestaus

Kun sivusto suunnitellaan alusta alkaen esteettömäksi, sen käyttö on mahdollista kaikille internetin käyttäjille. Esteettömyydessä on seikkoja, jotka parantavat myös esim. hakukonenäkyvyyttä. Lisäksi selkeys ja helppokäyttöisyys tuovat kävijän sivustolle uudelleenkin. Esteettömyyden huomioon ottaminen sivustojen suunnittelussa ei vaadi paljon, mutta hyödyttää molempia osapuolia pitkään.

Kokko-Kokki Oy on tehnyt www-sivustojen saavutettavuustestauksia vuodesta 2003. Testauksen tarkoituksena on laatia objektiivinen raportti toimeksiannetusta sivustosta ja siihen liittyvistä erityiskysymyksistä.
* Sivun alkuun

Kokko-Kokki Oy
Vanha Puroniitynpolku 3 D 29
Käyntiosoite: Rapakivenkuja 4 N 95
Gsm: 040 5594 739 | email: tero.kokko[]kokkoy.fi

Päivitetty: 11.5.13 Webmaster