Kokko-Kokki Oy 1989-2009

Kokko-Kokki Oy 1989-2009

Kokko-Kokki Oy perustettiin 1.11.1989. Aluksi yrityksen toimialana olivat ohjelma- ja pitopalvelut. Atk-alan palveluihin Kokko-Kokki Oy keskittyi 1990-luvun loppupuolelta alkaen.

Nykyisin Kokko-Kokki Oy tarjoaa mm. www-sivustojen tuottamis- ja ylläpitopalveluja sekä atk-ylläpitoa. Yrityksen asiakkaat ovat pääasiassa yrityksiä ja yhteisöjä.

Yrityksen tarjoamia palveluja ovat mm.

  • Www-sivujen tuottaminen ja ylläpito
  • Atk-ylläpito
  • Www-sivujen esteettömyyskartoitukset

Hannatar-julkaisujärjestelmä

Hannatar-julkaisujärjestelmän logo

Hannatar on internetissä toimiva monikanavainen julkaisujärjestelmä, joka mahdollistaa sivustojen ylläpidon ilman erityistä teknistä osaamista.

Sivustosta on mahdollista suunnitella graafinen makupala, jossa sivuston tilaajan omat tarpeet ovat keskeisessä roolissa. Graafisuudesta huolimatta sivustojen tulisi olla kaikkien saavutettavissa. Tämä on mahdollista, sillä graafisuus ei sulje pois esteettömyyttä ja käytettävyyttä.

Hannattaressa on mahdollisuus monikielisyyteen sekä intranet- ja extranet-järjestelmään.

Hannatar soveltuu myös erilaisten suojattujen sivustojen hallintaan.

Hannatar-ympäristö voidaan jakaa useaan osioon, joiden tietosisällöt ovat täysin itsenäiset.

Hannatar-julkaisujärjestelmän suunnittelussa on alusta lähtien otettu huomioon esteettömyys ja toimivuus näkövammaisten apuvälineillä (Versio 1.4 vuonna 2007). Se on Suomen ensimmäinen esteetön julkaisujärjestelmä.

Hannattaren suunnittelussa on huomioitu mm. hakukoneoptimoinnin tarpeet.
Lue lisää www.hannatar.fi

Atk-ylläpito

Järjestelmän ylläpito, käytettävyys ja jatkuva palvelu
Miten ylläpitää alati muuttuvaa IT-ympäristöä?

  • Järjestelmän ylläpito
  • Järjestelmän käytettävyydestä vastaaminen
  • Laadukas asiakaspalvelu

WWW-sivustojen saavutettavuustestaus

Kenelle teet sivuston?
Esteettömyys, käytettävyys, saavutettavuus ja hakukoneoptimointi ovat monelta osin samaa asiaa. Esteettömyystestauksen tuloksia voidaan käyttää sivustojen helppokäyttöisyyden lisäämiseen (käytettävyys) ja sivustojen hakukonenäkyvyyden parantamiseen (hakukoneoptimointi).

Kokko-Kokki Oy on tehnyt www-sivustojen saavutettavuustestauksia vuodesta 2003. Testauksen tarkoituksena on laatia objektiivinen raportti toimeksiannetusta sivustosta ja siihen liittyvistä erityiskysymyksistä.

Muutamia huomioita esteettömyydestä

Esteettömyys ei automaattisesti tarkoita rumaa tai hyvin pelkistettyä sivustoa. Myös tyylikkäästi tehty design-sivusto voi, oikealla tavalla tehtynä, olla esteetön.

Kun sivusto noudattaa standardeja, sen laajennettavuudesta tulevaisuuden tarpeisiin voi olla varma. Tällöin ei esim. välttämättä tarvita erillistä mobiilisivustoa, koska standardeja noudattavaa sivustoa voi käyttää myös yhä yleistyvillä mobiililaitteilla. .

Sivustoja tehtäessä on hyvä miettiä, keitä varten sivustoa tehdään. lue huomioita esteettömyydestä lisää

Saavutettavuustestaus

Kun sivuston suunnittelussa otetaan huomioon esteettömyys, samalla otetaan huomioon myös moni yhteensopivuusseikka. Tämä takaa, että sivusto rakennetaan yhteensopivaksi nykyisten ja tulevien teknisten mahdollisuuksien kanssa.

Saavutettavuustestauksessa sivustoa tarkastellaan käyttämällä näkövammaisten atk-apuvälineitä. Tarkastelussa ohjenuorana toimivat WWW-sivustoille laaditut esteettömyysohjeet, jotka ottavat huomioon sekä sokeiden että heikkonäköisten käyttäjien tarpeet. Tarvittaessa testaus on mahdollista tehdä myös W3 2.0 -luokiteltuna tasotestauksena.
Lue saavutettavuustestauksesta lisää
Testausohjeet verkkosivun tekijälle
Tilaa saavutettavuustestaus

W3C Verkkosisällön saavutettavuusohjeet 2.0

Lainaus: Verkkosisällön saavutettavuusohjeet 2.0 http://www.w3.org/Translations/WCAG20-fi/ -sivustolta. Tämä teksti kertoo WCAG 2.0 saavutettavuusraportista, joten se perustuu teksteiltään osittain em. ohjeistukseen.

Periaatteet
Verkkosaavutettavuuden perustan muodostavat Ylimmällä tasolla olevat neljä periaatetta: havaittavuus, hallittavuus, ymmärrettävyys ja lujatekoisuus.

  • Havaittava: Informaatio ja käyttöliittymäkomponentit on esitettävä tavoilla, jotka käyttäjä voi havaita.
  • Hallittava: Käyttöliittymäkomponenttien ja navigoinnin tulee olla hallittavia.
  • Ymmärrettävä: Informaation ja käyttöliittymän toiminnan on oltava ymmärrettävää.
  • Lujatekoinen: Sisällön on oltava riittävän lujatekoinen, jotta se voidaan luotettavasti tulkita laajalla joukolla asiakasohjelmia, mukaan lukien apuvälineohjelmat.

Lue W3C Verkkosisällön saavutettavuusohjeista lisää

Hakukoneoptimointi

Tiesitkö, että, palvelusta ja tuotteesta riippumatta, hankintapäätökseen vaikuttavan tiedon kerääminen tapahtuu nykyisin verkossa?

Alle 1 % yrityksistä mahtuu mukaan hakutulosten kärkeen. Ellet ole mukana 20 ensimmäisen hakutuloksen joukossa, saatat menettää huomattavasti asiakkaita.

Kun haluat sivustosi näkyvän ja löytyvän helposti, kyse on

Hakukoneoptimoinnista, jossa sivustosta ja sen rakenteesta pyritään tekemään hakukoneystävällinen, jolloin arvostuksesi hakukoneissa nousee ja näin saat sivustolle lisää kävijöitä. Optimoinnin etu on, että siihen kerran sijoitettu panos ei katoa, vaan tuottaa pitkälle tulevaisuuteen.

Hakukonemarkkinoinnista, joka tarkoittaa hakukoneissa (Google Adwordsissa) ostettua hakusanamarkkinointia. Tulokset ovat nopeita, mutta kestävät vain ajan, jonka kampanjaa maksetaan.

Internet marrkinoitni, SEO, Optimointi

Usein parhaaseen tulokseen päästään näiden yhdistelmällä.
Lue internet markkinoinnista lisää (www.saavutettavuus.fi)


Kokko-Kokki Oy
Vanha Puroniitynpolku 3 D 29
Käyntiosoite: Rapakivenkuja 4 N 95
Gsm: 040 5594 739 | email: tero.kokko[]kokkoy.fi

Päivitetty: 7.5.14 Webmaster